Praca z 5 Drużyną Harcerską „Nadwiślański Szlak” działającą przy ZSS w Glinach Małych, w II półroczu roku szkolnym 2014/2015

Praca z 5 Drużyną Harcerską „Nadwiślański Szlak” działającą przy ZSS w Glinach Małych, w II półroczu roku szkolnym 2014/2015

SONY DSC

Zajęcia odbywały się w każdy czwartek od 14.30-15.30. Niektóre spotkania ze względu na ich specyfikę trwały wiele godzin lub dni np. biwak drużyny- 2,4 dni, W zajęciach uczestniczyło 12 uczniów, z klas IV Szkoły podstawowej oraz klasy III Gimnazjum. Praca z różnymi grupami wiekowymi wymagała różnorakich działań i wielorakiego przygotowania. W ramach pracy z drużyną w roku szkolnym 2014/2015 roku realizowano:

 

Działania wychowawcze

 • zapoznanie i wdrożenie regulaminu drużyny
 • ustalenie Regulaminu Kar i Nagród
 • budowanie prawidłowych postaw harcerskich- uczenie patriotyzmu, służba innym, służba Bogu
 • niesienie innym radości – przekazywanie Betlejemskiego Światła Pokoju mieszkańcom Glin Małych podczas mszy św. we Wigilią Bożego Narodzenia
 • nauka prawidłowych postaw społecznych – odpowiedzialność, sumienność, posłuszeństwo wobec przełożonych, rodziców, umiejętność działania w grupie, wspólne projekty
 • kształtowanie prawidłowych postaw patriotycznych – opieka nad grobem poległych lotników w Sadkowej Górze
 • praca nad sobą, swoimi słabościami i wadami, przezwyciężanie trudności, stawianie sobie zadań, zaliczanie prób
 • praca zarobkowa na rzecz drużyny, przygotowanie i sprzedaż ciastek świątecznych i ozdób bożonarodzeniowych

 

Działania dydaktyczne

 • omówienie prawa harcerskiego i jego zadań – kandydaci do harcerstwa
 • ustalenie planu pracy drużyny na bieżący rok
 • poznanie szyfrów i znaków harcerskich, turystycznych i patrolowych
 • gry zastępów, gry na orientacje, praca z mapą w terenie
 • określanie kierunków świata i ich wyznaczanie
 • rozwijanie zakresu wiedzy ogólnej – teleturnieje, quize, prezentacje indywidualne i grupowe
 • życie i działania założyciela harcerstwa- Robert i Olave Baden Powell, Małkowscy
 • poszerzanie wiedzy historycznej – II Wojna Światowa, działalność „Szarych Szeregów”
 • przygotowanie planu zajęć na biwaki drużyny i ich przeprowadzenie
 • zaliczenie prób harcerskich do przyrzeczenia i harcerza
 • prowadzenie gazetki szkolnej „Nadwiślańskie Wieści”

 

Wyjazdy i wycieczki

 • wycieczka rowerowa po okolicy i do Gawłuszowic
 • wyjazd do Dębicy na lodowisko
 • wyjazd do Czajkowej – biwak 23DH i 5 DH
 • wyjazd do Sadkowej Góry

Działania rekreacyjne

 • ognisko drużyny
 • gry terenowe
 • zabawa andrzejkowa
 • turniej sportowy

Współpraca z środowiskiem lokalnym

 • przekazywanie Betlejemskiego Światła Pokoju mieszkańcom Gliny Małych
 • współpraca z samorządem lokalny
 • współpraca z rodzicami
 • nawiązanie współpracy z Zakładem Metalowym w Pławie państwa Teresy i Stefana Drozdowskich, pozyskanie środków finansowych na zakup mundurów harcerskich