Betlejemskie Światło Pokoju

Betlejemskie Światło Pokoju

Harcerze z 5 Drużyny Harcerskiej „Nadwiślański Szlak” we wigilię Bożego Narodzenia , 24 grudnia o godzinie 7.30 przekazali Betlejemskie Światło Pokoju mieszkańcom Glin Małych. Przekazanie „światełka” odbywa się już od kilku  lat. Harcerze z lampionami, w których pali się Betlejemskie Światło Pokoju uczestniczą we mszy, a następnie  przekazują światełko i życzenia świąteczne.  Betlejemskie Światło Pokoju symbolizuje Jezusa Narodzonego i przywożone jest co roku przez skautów  z Austrii z Betlejem , do krajów europejskich.  Polscy harcerze odbierają BŚP od skautów czeskich i rozprowadzają  je  po całym kraju i dalej na Ukrainę. Betlejemskie Światło Pokoju odwiedza  urzędy państwowe, instytucje, szpitale, domy pomocy itp. Betlejemskie Światło Pokoju daje przesłanie ludziom i ich jednoczy.