Samorząd Uczniowski


Samorząd Uczniowski 2019/2020

Oliwia Smoleń - przewodnicząca

Igor Wójtowicz - zastępca

Lena Chlebowska- skarbnik

Plan działań na rok 2019/2020

Tutaj