Samorząd Uczniowski


Samorząd Uczniowski 2023/2024

Plan działań na rok 2023/2024

Tutaj

Przewodnicząca: Gabriela Nycek

Zastępca przewodniczącego: Barbara Wójcicka