Samorząd Uczniowski


Samorząd Uczniowski 2019/2020

Aleksandra Siwecka - przewodnicząca

Oliwia Smoleń - zastępca

Filip Zieliński- skarbnik

Plan działań na obecny rok zestawiony został

Tutaj