Samorząd Uczniowski


Samorząd Uczniowski 2017/2018

Katarzyna Szewczyk - przewodnicząca

Michał Kalicki - zastępca

Ernest Pazdro- skarbnik

Bartosz Brzychcy -członek

Filip Siwecki - członek

Dawid Moryl -członek

Kamil Struzik - członek

Plan działań na obecny rok zestawiony został

Tutaj