Szkoła Podstawowa

Do Społecznej Szkoły Podstawowej w Glinach Małych uczęszcza obecnie 101 dzieci.

Oddział przedszkolny grupa młodsza-17 dzieci

Oddział przedszkolny „zerówka”-16 dzieci

Klasa pierwsza- 9 uczniów

Klasa druga- 7 uczniów

Klasa trzecia – 9 uczniów

Klasa czwarta – 11 uczniów

Klasa piąta – 9 uczniów

Klasa szósta – 12 uczniów

Klasa siódma- 5 uczniów

Klasa ósma – 6 uczniów