Szkoła Podstawowa

Do Społecznej Szkoły Podstawowej w Glinach Małych uczęszcza obecnie 97 dzieci.

Oddział przedszkolny grupa młodsza-11 dzieci

Oddział przedszkolny „zerówka”-20 dzieci

Klasa pierwsza- 8 uczniów

Klasa druga- 9 uczniów

Klasa trzecia – 12 uczniów

Klasa czwarta – 9 uczniów

Klasa piąta – 13 uczniów

Klasa szósta – 5 uczniów

Klasa siódma- 6 uczniów

Klasa ósma – 6 uczniów