Nauczyciele


Pani Ewelina Trzpis – dyrektor, język angielski 

Pani Katarzyna Smoleń – wychowanie przedszkolne – grupa młodsza, nauczyciel wychowawca w świetlicy, pedagog szkolny

Pani Joanna Naprawa – wychowanie przedszkolne – kl. „O”, przyroda, nauczyciel wychowawca w świetlicy

Pani Beata Borek-Gawżyńska – edukacja wczesnoszkolna, logopeda

Pani Ewa Pietruszka – wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna , nauczyciel wychowawca w świetlicy

Pani Barbara Gaździak – wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna , nauczyciel wychowawca w świetlicy

Pani Agnieszka Ząbek – język polski, wychowawca 

Pani Ewelina Kurgan – matematyka, zajęcia komputerowe, informatyka, koło szachowe

Pani Agnieszka Zborowska – biologia, chemia

Pani Anna Teklak – geografia

Pani Martyna Bociek – technika

Pan Krzysztof Jagusiak- muzyka

Pan Mateusz Basztura– wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Pani Karolina Jakubus – język angielski, nauczyciel wychowawca w świetlicy

Pan Norbert Jachowicz- wychowanie fizyczne

Pani Joanna Kasprzak – fizyka

Pani Renata Bartkowicz – plastyka

Pan Paweł Ciemięga – historia

Pani Lidia Ślęczka – wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe

Pani Paweł Rzeźnik– język niemiecki

ks. Stanisław Stachoń – religia 

ks. Zbigniew Kruczyński – religia 

Pan Piotr Bachan – gimnastyka korekcyjna