Nauczyciele


Pani Ewelina Trzpis – dyrektor, język angielski, wychowawca 

Pani Katarzyna Smoleń – wychowanie przedszkolne – grupa młodsza, pedagog szkolny, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Pani Joanna Naprawa – wychowanie przedszkolne – kl. „O”, przyroda, nauczyciel wychowawca w świetlicy

Pani Beata Borek-Gawżyńska – edukacja wczesnoszkolna, logopeda

Pani Ewa Pietruszka – edukacja wczesnoszkolna , nauczyciel wychowawca w świetlicy

Pani Barbara Gaździak – wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wychowawca w świetlicy, rewalidacja

Pani Agnieszka Ząbek – język polski, wychowawca 

Pani Ewelina Kurgan – matematyka, wychowawca

Pani Ewelina Załucka- Sulik – biologia, chemia

Pani Anna Teklak – geografia

Pani Agata Wójcicka – technika, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, wychowawca

Pan Mateusz Basztura– wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Pani Karolina Jakubus – język angielski, nauczyciel wychowawca w świetlicy, muzyka, wychowawca

Pani Joanna Kasprzak – fizyka, informatyka

Pani Renata Bartkowicz – plastyka

Pan Paweł Ciemięga – historia

Pani Lidia Ślęczka – wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe

Pani Katarzyna Antoń– język niemiecki

ks. Stanisław Stręk– religia 

ks. Zbigniew Kruczyński – religia