Nauczyciele


Pani Ewelina Trzpis – dyrektor, język angielski w klasach: VI, VII, VIII

Pani Katarzyna Smoleń – wychowanie przedszkolne – grupa młodsza, nauczyciel wychowawca w świetlicy, pedagog szkolny

Pani Joanna Naprawa – wychowanie przedszkolne – kl. „O”, przyroda kl. IV, nauczyciel wychowawca w świetlicy

Pani Beata Borek-Gawżyńska – edukacja wczesnoszkolna kl.II, logopeda

Pani Halina Szczerba – edukacja wczesnoszkolna kl. III

Pani Ewa Pietruszka – wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna  kl. III, nauczyciel wychowawca w świetlicy

Pani Barbara Gaździak – wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna  kl. III, nauczyciel wychowawca w świetlicy

Pani Agnieszka Ząbek – język polski, wychowawca kl. IV 

Pani Ewelina Kurgan – matematyka, zajęcia komputerowe, informatyka, wychowawca kl. VII i kl. VIII, koło szachowe

Pani Bożena Tymuła – opiekun drużyny harcerskiej

Pani Anna Wałek-Sitko – biologia

Pani Natalia Zawisza– chemia

Pani Anna Teklak – geografia

Pani Teresa Halowicz – technika

Pan Maciej Kosztyła- muzyka

Pan Mateusz Basztura– wychowanie fizyczne kl V-VI, edukacja dla bezpieczeństwa

Pani Karolina Jakubus – język angielski w oddziałach przedszkolnych, kl. I – III,  kl.IV, kl.V wychowawca kl.V, nauczyciel wychowawca w świetlicy

Pan Norbert Jachowicz- wychowanie fizyczne kl.IV i kl.VII- VIII

Pani Joanna Kasprzak – fizyka

Pani Renata Bartkowicz – plastyka

Pan Paweł Ciemięga – historia

Pani Lidia Ślęczka – wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe

Pani Katarzyna Antoń – język niemiecki

ks. Stanisław Stachoń – religia kl. IV- VIII

ks. Zbigniew Kruczyński – religia w oddziałach przedszkolnych,  kl. I – III 

Pan Piotr Bachan – gimnastyka korekcyjna