Nauczyciele

Pani Ewelina Trzpis – dyrektor, język angielski, wychowawca 

Pani Katarzyna Smoleń – wychowanie przedszkolne – grupa młodsza, pedagog szkolny, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Pani Joanna Naprawa – wychowanie przedszkolne – kl. „O”, przyroda, nauczyciel wychowawca w świetlicy

Pani Beata Borek-Gawżyńska – edukacja wczesnoszkolna, logopeda

Pani Edyta Dylewska – edukacja wczesnoszkolna , zajęcia rewalidacyjne, zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno – społeczne

Pani Barbara Gaździak – wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, pedagog specjalny, rewalidacja

Pani Agnieszka Ząbek – język polski, wychowawca, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Pani Ewelina Kurgan – matematyka, biologia, wychowawca, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się, koło szachowe

Pani Natalia Zawisza – chemia

Pani Anna Teklak – geografia

Pani Agata Wójcicka – technika, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, wychowawca, zajęcia sportowo- taneczne

Pan Mateusz Basztura– wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Pani Karolina Jakubus – język angielski, nauczyciel wychowawca w świetlicy, muzyka, wychowawca, zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się

Pani Joanna Kasprzak – fizyka, informatyka

Pani Renata Bartkowicz – plastyka

Pan Marta Borek – historia

Pani Lidia Ślęczka – wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe

Pani Katarzyna Antoń– język niemiecki

Pani Beata Dudalska- nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, zajęcia rewalidacyjne

Pani Monika Prasałek- nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, wychowawca świetlicy

Pani Monika Weryńska – tyflopedagog

ks. Stanisław Stręk– religia 

ks. Zbigniew Kruczyński – religia