Żołnierze Wyklęci

Żołnierze Wyklęci

 

 

 

…Pytam, dlaczego Was wyklęto?

Dlaczego za wrogów wzięto?
Prawda z kłamstwem wygrała
Choć wiele lat na to czekała

Nad mogiłami unosi się mgła
Pamięć w naszych sercach trwa
W anonimowych grobach śpicie
Co o dzisiejszej Polsce myślicie?

Wasz Duch wznosi się daleko
Orzeł Polski wzbija się wysoko
Wszystko co zniszczył wróg
Pomaga odbudować Dobry Bóg

Autor: Bolesław Mencel 1.03.2014.

Źródło:http://1938.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2354:wiersz-o-onieach-wykltych&catid=1:news&Itemid=14

 

Dnia 1 marca 2018 r. w naszym zespole szkół odbył się apel poświęcony ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM, przygotowany przez Panią Bożenę Tymułę oraz Pana Pawła Ciemięgę. Scenariusz
i prezentacja multimedialna uroczystości dotyczyła przedstawienia czasu, zasięgu, zakresu walk zbrojnych i politycznych Polaków o suwerenność po zakończeniu II wojny światowej. Przedstawiono zakres represji stosowanej na ludności cywilnej, żołnierzach podziemia
i duchowieństwie przez sowieckie oddziały NKWD oraz polskich odpowiedników UB , KBW
i innych organizacji. Zagadnienia te są niezwykle istotne w kształtowaniu postaw patriotycznych młodego pokolenia. Uczniowie dowiedzieli się, dlaczego żołnierzy tych nazywamy żołnierzami wyklętymi albo żołnierzami niezłomnymi. Na koniec głos zabrała Pani dyrektor Ewelina Trzpis, która była pod dużym wrażeniem.