Wiwat Polska niepodległa!

Wiwat Polska niepodległa!

 

W sobotę, 11 listopada mieliśmy ogromny zaszczyt wystąpić przed społecznością naszej gminy
z montażem słowno – muzyczno – tanecznym, o co zostaliśmy poproszeni przez dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej, Panią Agnieszkę Adamczyk. Pani Ewa Smolarek opracowała scenariusz, który odegrany w tak piękny, artystyczny sposób dosłownie  wycisnął łzy
z oczu widowni.  Trudno znaleźć sposób, aby oddać uczucia, które udało się naszym uczniom wzbudzić swoim występem. Pani dyrektor, Ewelina Trzpis odebrała mnóstwo gratulacji, które przekazała Pani Ewie oraz naszym kolegom i koleżankom. Bardzo istotne jest, iż do udziału
w występie zaangażowano prawie 40 osób, czyli niemalże jedną trzecia wszystkich uczniów
w szkole!