Średnie klas w pierwszym półroczu roku szkolnego 2016/2017

Średnie klas w pierwszym półroczu roku szkolnego 2016/2017

Średnie klas w pierwszym półroczu roku szkolnego 2016/2017:

  • klasa IV – 4,26
  • klasa V – 4,38
  • klasa VI – 4,03
  • klasa I gimnazjum – 3,67
  • klasa II gimnazjum – 3,24
  • klasa III gimnazjum – 3,62