Pasowanie na ucznia

Pasowanie na ucznia

W piątek 19 października odbyła się Uroczystość Pasowania Na Ucznia. To wydarzenie zawsze wzbudza wiele emocji zarówno wśród uczniów, nauczycieli, a także rodziców. Na ceremonię ze względów sanitarnych przybyli tylko zaproszeni rodzice. Uroczystość pasowania rozpoczęły swoim wystąpieniem pierwszaki, które zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Następnie dyrektor szkoły Ewelina Trzpis witała wszystkich zebranych.

Najważniejszym elementem uroczystości było złożenie przez dzieci ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów. Na koniec dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, prezenty, ordery oraz słodki poczęstunek ufundowany przez Panią Dyrektor.