Opłaty za wyżywienie

Opłaty za wyżywienie

Informujemy, iż w roku szkolnym 2021/2022 opłaty za wyżywienie będą pobierane wyłącznie na konto szkoły.

Nr konta: 41 1240 2656 1111 0010 4730 4500