Ogłoszenie o Walnym zebraniu członków Stowarzyszenia „Powisle Gliny Małe”

Ogłoszenie o Walnym zebraniu członków Stowarzyszenia „Powisle Gliny Małe”

W dniu 7 listopada 2019 r. o godzinie 17: 00 odbędzie się Walne zebranie członków Stowarzyszenia.

Ze względu na charakter  spotkania, obecność jest obowiązkowa.

Porządek obrad

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Powiśle Gliny Małe”

w dniu 7 listopada 2019 r.

  1. Otwarcie Walnego Zebrania
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
  4. Wybór nowego członka Zarządu.
  5. Wybór nowego członka Komisji Rewizyjnej.
  6. Zakończenie Walnego Zebrania.

                                                                                                                                                                                   Zarząd Stowarzyszenia