Międzynarodowy Dzień Chorego

Międzynarodowy Dzień Chorego

11 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Chorego. Dzień ten należy do świąt chrześcijańskich i został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II, 13 maja 1992. Celem obchodów tego dnia jest uwrażliwienie na konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym, dowartościowanie cierpienia chorych na płaszczyźnie ludzkiej oraz popieranie zaangażowanie wolontariatu. Z okazji tego dnia, klasa III na zajęciach zapoznała się z pojęciem wolontariatu oraz byciem wolontariuszem. Na zakończenie wykonano plakat tematyczny, którego celem było propagowanie wolontariatu oraz niesienie pomocy innym.