Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  1. Zamawiający

Zespół Szkół Społecznych im.Tadeusza Kościuszki w Glinach Małych

Gliny Małe 99, 39-305 Borowa

  1. Rodzaj zamówienia

Rozeznanie rynku

  1. Nazwa zadania:

Dowozu dzieci do Zespołu Szkół Społecznych im. Tadeusza Kościuszki w Glinach Małych na trasie Borowa – Gliny Wielkie – Sadkowa Góra – Gliny Małe  z opiekunem.

  1. W dniu 26 lipca 2017 r. skierowano zapytanie ofertowe do następujących wykonawców:

– Prywatna Komunikacja JaTras Adam Kościelny

39-300 Mielec, ul.Chopina 20C/10

– Marian Wolak

39-312 Żarówka, ul.Ks.Kalinowskiego 121

– Arriva Bus Transport Polska

39-120 Sędziszów, ul. Kolejowa 5

– Markpol

39-331 Chorzelów, Chorzelów 20

Oraz zamieszczono ogłoszenie na stronie Zespołu Szkół Społecznych www.zssglinymale.pl.

Do dnia terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta.

  1. Złożone oferty:

Firma: Arriva Bus Transport Polska, 39-120 Sędziszów Małopolski, ul.Kolejowa 5

Cena miesięcznego kosztu dowozu jednego ucznia w kwocie brutto 91,80 zł

  1. Wybór oferty:

Arriva Bus Transport Polska, 39-120 Sędziszów Małopolski, ul.Kolejowa 5

Oferta spełnia warunki zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym.