Dni wolne

Dni wolne

Informujemy, iż w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną uległy zmianie terminy dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, Dyrektor szkoły ustaliła nowe terminy, tj.: 12 czerwca 2020 r. (piątek po Bożym Ciele) oraz 16, 17, 18 czerwca 2020 r. (egzamin ósmoklasisty).

Źródło grafiki:

http://zs.zaczernie.pl/2018/04/24/dni-wolne-od-zajec-dydaktycznych/