Zarząd Stowarzyszenia „Powiśle Gliny Małe”

Zarząd Stowarzyszenia „Powiśle Gliny Małe”

Zarząd Stowarzyszenia „Powiśle Gliny Małe” zaprasza w dniu 1 marca 2019 r. na godzinę 17:00 na zebranie członków Stowarzyszenia.

Porządek zebrania:

  1. Przywitanie i otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza.
  3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
  4. Sprawozdanie z działalności Zarządu i Zespołu Szkół za 2018 rok.
  5. Wolne głosy i wnioski.
  6. Zakończenie zebrania.