Serce na nakrętki

Serce na nakrętki

Serce na nakrętki to projekt, którego celem jest zebranie jak największej ilości plastikowych nakrętek i przekazanie ich wybranej osobie potrzebującej lub fundacji. Współpracuje przy tym cała społeczność lokalna. Ta akcja równocześnie wspomaga recycling i umożliwia mieszkańcom w świadomy i łatwy sposób pozbywanie się plastikowych nakrętek. Dzięki hojności i dobrego serca pana Stefana Drozdowskiego przed naszą szkołą również stanęło metalowe serce. Zachęcamy całą społeczność szkolną i mieszkańców naszej gminy do przyłączenia się do akcji zbiórki nakrętek.

Dyrektor, pracownicy oraz wychowankowie Społecznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki kierują serdeczne podziękowania panu Stefanowi Drozdowskiemu oraz pracownikom Zakładu Metalowego Drozdowski za wykonanie i podarowanie szkole pojemnika. Dzięki temu niezbędna pomoc trafi do potrzebujących dzieci.