Podsumowanie projektu edukacyjnego

Podsumowanie projektu edukacyjnego

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klasy II gimnazjum realizowali projekt edukacyjny zatytułowany Czy język angielski jest językiem międzynarodowym? Jego Realizacja  rozpoczęła się od analizy potrzeb uczniów w zakresie ich zainteresowań. Wspólnie z opiekunami, Panią Dyrektor Ewelina Trzpis i Panią Karoliną Jakubus uczniowie wybrali temat projektu i przystąpili do planowania jego kolejnych etapów. W czasie jego realizacji zorganizowano szkolny konkurs wokalny „Piosenki w języku angielskim śpiewane na całym świecie”, przygotowano plakaty konkursowe w języku angielskim, przeprowadzono szereg konsultacji przygotowujących uczniów do właściwego doboru informacji niezbędnych do udowodnienia tezy postawionej w temacie projektu, uczniowie oglądali  filmy, słuchali muzyki, poznawali kluczowe postacie historii, polityki, kultury i biznesu krajów anglojęzycznych, głownie Wielkiej Brytanii i USA. Z uzyskanych informacji uczniowie stworzyli obszerna prezentację multimedialną. Uczniowie wraz z opiekunami nagrali filmy z udziałem uczniów prezentujące praktyczne zastosowanie języka angielskiego w życiu codziennym i zredagowali  foldery informacyjne o szkole w języku angielskim. Jednym z zadań projektowych było również przygotowanie ściennej gazetki informującej o działaniach podejmowanych w ramach projektu edukacyjnego. Końcowym etapem było przygotowanie prezentacji  końcowej i podsumowanie projektu z udziałem wszystkich uczniów.

Dzięki realizacji projektu edukacyjnego uczniowie poznali wiele ciekawych faktów historycznych oraz ciekawostek z zakresu życia kulturalnego krajów anglojęzycznych. Poprzez głębokie zaangażowanie uczniowie udowodnili, iż zastosowanie języka angielskiego w istocie jest bardzo szerokie i dotyczy niemalże każdej sfery życia.