Podsumowanie projektu edukacyjnego klasy drugiej gimnazjum

Podsumowanie projektu edukacyjnego klasy drugiej gimnazjum

20 czerwca uczniowie klasy drugiej zaprezentowali wyniki swojej całorocznej pracy nad projektem edukacyjnym pt. „Dziewiętnastowieczna wieś w nowelach Bolesława Prusa”.
Opiekunki projektu – Kamila Starzyk-Staniszewska i Joanna Sypek poinformowały uczniów o temacie i warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
W ciągu roku szkolnego odbywały się konsultacje dotyczące zaplanowanego przedstawienia oraz konkursów tematycznych związanych z życiem i twórczością Bolesława Prusa. Każdy z uczniów drugiej klasy zapoznał się ze swoimi obowiązkami i wykonał powierzone mu zadania, m.in. gromadzenie rekwizytów, przygotowanie plakatu, wygłoszenie referatu i przeprowadzenie konkursów.
Efektem wszystkich powyższych działań było przedstawienie teatralne oparte na noweli „Antek” Bolesława Prusa. Tego samego dnia rozstrzygnięto przewidziane w projekcie konkursy. Pierwszy z nich polegał na wykonaniu najbardziej realistycznej formy wiatraka. Konkurencję tę wygrał Kamil Struzik. Wyróżnienia ponadto otrzymały: Patrycja Struzik, Katarzyna Szewczyk oraz Beata Masztalerz.
Drugim konkursem był sprawdzian wiedzy dotyczącej sylwetki Bolesława Prusa – jego życia i twórczości. Test zawierał szereg pytań odnoszących się do tekstów, z którymi uczniowie mogli się zapoznać nieco wcześniej. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe: uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Zwycięzcami zostały: Katarzyna Struzik i Klaudia Naprawa.
Dzięki realizacji tego projektu uczniowie poznali sylwetkę Bolesława Prusa i zrozumieli, na czym polegała idea realizmu, stosowana przez pisarza w jego utworach: realizm językowy, mentalny i społeczny. Uczestnicy projektu mieli możliwość adaptacji utworu literackiego i wcielenia się w role głównych bohaterów noweli. Gimnazjaliści mogli wykazać się również swoimi zdolnościami w konstruowaniu figur przestrzennych (wiatraki) oraz umiejętnościami plastycznymi (plakaty).