OGŁOSZENIA

Informacja o Walnym Zebraniu

W dniu 27 stycznia 2020 r. o godz. 18.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Ze względu na charakter spotkania, obecność jest obowiązkowa.

Porządek obrad Walnego zebrania Członków Stowarzyszenia „Powiśle Gliny Małe” w dniu 27 stycznia 2020 r.:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji skrutacyjnej.
 5. Wybór członka Komisji Rewizyjnej, w związku z rezygnacją Kazimierza Smolenia.
 6. Wybór nowego członka Zarządu, w związku z rezygnacją Moniki Trzpis.
 7. Wprowadzenie zmiany w Statucie Stowarzyszenia „ Powiśle Gliny Małe”( zmiana treści § 37)
 8. Dyskusje w sprawie dalszego członkostwa Członków Stowarzyszenia nieuiszczających składki oraz nieuczęszczających na zebrania Stowarzyszenia
 9. Sposoby pozyskiwania nowych członków i promocji Stowarzyszenia.
 10. Przedstawienie przez Sekretarza Prezydium zgłoszonych w dyskusji wniosków oraz odczytanie uchwał.
 11. Wolne wnioski.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie.

Informujemy, iż Stowarzyszenie „Powiśle Gliny Małe” w roku 2017 uzyskało status OPP. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% z podatku. Wystarczy, że w deklaracji podatkowej wpiszą Państwo nr KRS naszego Stowarzyszenia 0000419000

                                  Ogłoszenie

W dniu 7 listopada 2019 r. o godzinie 17: 00 odbędzie się Walne zebranie członków Stowarzyszenia.

Ze względu na charakter  spotkania, obecność jest obowiązkowa.

Porządek obrad

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Powiśle Gliny Małe”

w dniu 7 listopada 2019 r.

 1. Otwarcie Walnego Zebrania
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
 4. Wybór nowego członka Zarządu.
 5. Wybór nowego członka Komisji Rewizyjnej.
 6. Zakończenie Walnego Zebrania.

Zarząd Stowarzyszenia