Niebieskie motyle

Niebieskie motyle

W ramach wsparcia dla osób z autyzmem wzięliśmy udział w akcji „Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami”. Zostaliśmy nominowani przez dwie szkoły i bardzo chętnie podjęliśmy wyzwanie, ponieważ temat poruszony w tej akcji jest niezwykle ważny. Wśród nas żyją osoby z autyzmem, często nie do końca rozumiane przez otoczenie. Jest to akcja o charakterze przede wszystkim edukacyjnym. Rolą szkoły jest bowiem nauka tolerancji i akceptacji.