Nasze sukcesy w Gminnym Konkursie Matematycznym

Nasze sukcesy w Gminnym Konkursie Matematycznym

9 czerwca br. w Szkole Podstawowej w Borowej odbył się Gminny Konkurs Matematyczny. Patronat nad nim ponownie objął Przewodniczący Rady Gminy Borowa pan Marian Taran. Organizatorem spotkania była pani Lucyna Skop, nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Borowej. Naszą szkołę reprezentowali koledzy i koleżanki z klas piątej i szóstej. Część konkursowa składała się z dwóch części. Pierwsza to 15 zadań w formie testu wyboru, zaś druga to 5 zadań otwartych o różnym stopniu trudności.
Uczestnicy mieli na rozwiązanie 60 minut. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali nauczyciele, będący opiekunami uczestników pod przewodnictwem organizatora Lucyny Skop. Po zakończeniu zmagań uczniowie udali się na przedstawienie teatralne przygotowane przez klasę IV i panią Ewelinę Wiącek-Sasor oraz słodki poczęstunek ufundowany przez Radę Rodziców. Komisja w tym czasie oceniała prace.
Nasze osiągnięcia przedstawiają się następująco:

  • Marcelina Pietruszka (klasa 6) – II miejsce
  • Andżelika Leśniak (klasa 6) – III miejsce
  • Mikołaj Kiwior (klasa 5) – V miejsce
  • Dominika Pelc (klasa 5) – VI miejsce

Nagrody zostały ufundowane przez Przewodniczącego Rady Gminy Borowa i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.