Ku pamięci Żołnierzy Wyklętych

Ku pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca 2017 r. obchodziliśmy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji uczniowie oraz harcerze pod okiem Pana Pawła Ciemięgi oraz Pani Bożeny Tymuły przygotowali uroczysty apel, podczas którego przedstawili młodszym koleżankom i kolegom ideę tego święta.

Mianem Żołnierze Wyklęci lub Niezłomni określa się żołnierzy tak zwanego podziemia niepodległościowego (głównie związanego z Armią Krajową), którzy w latach 40-tych i 50-tych XX wieku przeciwstawiali się próbie podporządkowania Polski Związkowi Radzieckiemu
i narzucaniu siłą władzy komunistycznej. Dla Polski równało się to z utratą wolności
i niezależności, dlatego po zakończeniu wojny z Niemcami żołnierze ci nie złożyli broni. Z własnej woli walczyli nadal, tym razem z komunistami.

Żołnierzy Wyklętych spotkały ogromne prześladowania. W walkach z władzą komunistyczną zginęło około 9 tys. ludzi. Kolejnych kilka tysięcy aresztowano, torturowano, a potem zamordowano na podstawie niesłusznych wyroków sądowych. W czasie procesów sądowych władze komunistyczne starły się oczernić ich w oczach społeczeństwa. Oskarżani byli o zdradę Ojczyzny, współpracę z hitlerowcami, bandytyzm. Bardzo często wyroki wydawane były niezgodnie z obowiązującym prawem, bez możliwości obrony.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzimy od 2011 r. Świętem tym przywracamy bohaterom powojennych czasów honor i godność, której pozbawiono ich na długie lata PRL-u.