Konsultacje dla uczniów

Konsultacje dla uczniów

Szanowni Rodzice, od 1 czerwca istnieje możliwość organizacji konsultacji dla uczniów wszystkich klas. Ponieważ nasza szkoła prowadzi bardzo dużo zajęć on-line, bardzo proszę o podanie informacji odnośnie ewentualnego uczestnictwa uczniów w tych konsultacjach. Wówczas przygotowany zostanie plan oraz przekazana do Państwa wiadomości procedura uczestnictwa dzieci w takich zajęciach z zachowaniem reżimu sanitarnego. Proszę o podanie imienia i nazwiska dziecka oraz przedmiotu/przedmiotów, z których dziecko oczekuje wsparcia (np. Jan Nowak – język angielski). Informację tę należy przekazać wychowawcom klas. Przypominam, iż konsultacje są nieobowiązkowe.

http://zssglinymale.pl/wp-content/uploads/2020/06/konsultacje-procedury.pdf

Źródło grafiki:https://www.spidersweb.pl/2020/04/nakaz-zakrywania-ust-i-nosa-pytania-i-odpowiedzi.html