KOMUNIKAT ZARZĄDU STOWARZYSZENIA

KOMUNIKAT ZARZĄDU STOWARZYSZENIA

Szanowni Państwo, mając na uwadze dobro dzieci, nauczycieli oraz rodziców  i opiekunów , Zarząd Stowarzyszenia „Powiśle Gliny Małe” podjął w dniu dzisiejszym decyzję o nieotwieraniu 6 maja oddziałów przedszkolnych w Społecznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Glinach Małych. Uważamy, że praktyczne zastosowanie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego jest na chwilę obecną niemożliwe w odniesieniu do grupy dzieci w tym wieku.