Informacja o dniach wolnych

Informacja o dniach wolnych

Zgodnie z informacją podaną w czasie pierwszego w tym roku szkolnym spotkania wywiadowczego, przypominam iż od 10.04.2019 r. do 12.04.2019 r. oraz od 15.04.2019 r. do 17.04.2019 r., tj. w dniach przeprowadzania egzaminów (gimnazjalnego oraz ósmoklasisty) nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

W wyżej wymienionych dniach czynny będzie oddział przedszkolny. Nauczyciel zapewni opiekę dzieciom z oddziałów przedszkolnych , które nie mają możliwości pozostania tym czasie w domu.