Informacja na temat wyposażenia w wyprawki i podręczniki

Informacja na temat wyposażenia w wyprawki i podręczniki

Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji  Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe oraz wcześniejszymi informacjami udzielanymi w tym zakresie w czasie spotkań wywiadowczych,   uczniowie klas I – VII szkoły podstawowej oraz II – III gimnazjum, otrzymują podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe nieodpłatnie, a szkoła odpowiada za zamówienie oraz dystrybucję tych materiałów wśród uczniów. Nie ma konieczności składania wniosków w sekretariacie szkoły.

 

Informujemy również, iż rodzice zakupują podręczniki do religii (jest to przedmiot nieobowiązkowy) oraz wyprawki dla dzieci z oddziałów przedszkolnych.

INFORMACJA+O+PODRĘCZNIKACH 2017 2018 szkola podstawowa (1)

informacja o podręcznikach – 2017 2018 gimnazjum (1)