Informacja

Informacja

Informujemy, iż od 11 maja 2020 r. sekretariat szkoły otwarty jest w godzinach 7.30 – 11.30. Prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności w przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu, tzn. założenie rękawiczek, maseczki oraz dezynfekcję rąk przed wejściem do budynku szkoły. W sekretariacie należy zachować bezpieczną odległość. Interesanci przyjmowani są pojedynczo.

Źródło grafiki:https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fspszczury.szkolnastrona.pl%2Fsekretariat%2Cm%2Cmg%2C28.html&psig=AOvVaw2APxqfKGeuY7JtlrGcENVW&ust=1589625461389000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCNjQiMTWtekCFQAAAAAdAAAAABAD