Historia

Stowarzyszenie „Powiśle Gliny Małe” powstało w marcu 2012 r. Jego głównym celem stało się prowadzenie szkoły niepublicznej po likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Glinach Małych. Inicjatorami tych działań byli: ówczesna dyrektor szkoły, Pani Danuta Żelazko oraz pan Wojciech Naprawa, prezes Stowarzyszenia. Mieszkańcy wsi Gliny Małe, Gliny Wielkie i Sadkowa Góra, przede wszystkim rodzice uczniów, chętnie zapisali się do Stowarzyszenia i cały czas je wspierają w podejmowaniu działań na rzecz poprawy jakości nauczania i wychowania w szkołach, dla których jest ono organem prowadzącym. Od 2012 roku skład Zarządu zmieniał się. Początkowo należeli do niego: Pani Danuta Żelazko, Pan Wojciech Naprawa, Pan Kazimierz Smoleń, Pani Maria Pazdro oraz Pani Ewa Pietruszka. Po rezygnacji Pani Danuty Żelazko na nowego członka wybrano Panią Ewelinę Trzpis, dyrektora Zespołu i obecną wiceprezes Stowarzyszenia. Pana Kazimierza Smolenia zastąpiła Pani Katarzyna Nycek, która do 2015 roku pełniła funkcję skarbnika Stowarzyszenia. Po ostatnich wyborach do Zarządu dołączyły Pani Joanna Sypek, nauczycielka matematyki oraz Pani Monika Trzpis, księgowa i kadrowa Zespołu, która w Zarządzie pełni funkcję skarbnika.