Gala Sportu w Gminie Borowa

Gala Sportu w Gminie Borowa

Gala Sportu w Gminie Borowa

 5 lutego 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowej odbyła się po raz pierwszy Gminna Gala Sportu na której wręczono nagrody najlepszym sportowcom zamieszkałym lub pochodzącym z Naszej Gminy. Uczniowie naszej szkoły reprezentowani byli przez Filipa Siweckiego, kapitana naszej drużyny unihokeistów, która wywalczyła I miejsce w Powiatowych Igrzyskach. Unihokeja Dzieci oraz IV miejsce w etapie wojewódzkim. Filipowi towarzyszyła mam, Pani Ewa Siwecka, Pani dyrektor Ewelina Trzpis oraz Pan Mateusz Basztura, nauczyciel wychowania fizycznego
w naszej szkole. Podczas gali można było zaobserwować jak wiele osób w naszej gminie osiąga sukcesy w różnych dyscyplinach sportowych. A przecież sport to zdrowie!