„Czarny Młyn”

„Czarny Młyn”

Dnia 10 września 2021 r. uczniowie klas IV-VIII uczestniczyli w wycieczce do kina Cinema 3D w Mielcu na projekcję filmu dla dzieci pt. „ Czarny młyn”. Film ten oparty jest na motywach bestsellerowej powieści Marcin Szczygielskiego, nagrodzonej Grand Prix w II Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren. Celem wycieczki było kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej (edukacja medialna), kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych (kino) oraz w środkach transportu, integracja uczniów i wzmocnienie więzi koleżeńskiej oraz poznanie nowych miejsc z zakresu kultury w regionie.