AKCJA ,, SPRZĄTANIE ŚWIATA 2021”

AKCJA ,, SPRZĄTANIE ŚWIATA 2021”

Jak co roku we wrześniu uczniowie naszej szkoły przystąpili do ogólnopolskiej akcji ,, Sprzątanie Świata – Polska 2021”. Tegoroczne hasło kampanii brzmiało:       ,, Myślę, więc nie śmiecę”. Głównym jej celem było rozbudzenie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za środowisko naturalne, jak również pokazanie uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym  życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami. Dlatego  też, tegoroczna akcja połączona była z zbiórką plastikowych nakrętek, dzięki której nie tylko chronimy środowisko naturalne, ale także robimy coś dobrego dla potrzebujących. Zebrane przez naszych uczniów nakrętki zostały kolejny raz przekazane Bartkowi Januszowi, niepełnosprawnemu koledze z Wadowic Górnych.