11 listopada- Dzień Niepodległości.

11 listopada- Dzień Niepodległości.

Jan Paweł II powiedział: Ziemio Polska, Ziemio trudna i doświadczona. Ziemio moja. Bądź pozdrowiona!

Tymi słowami 10 listopada rozpoczęto apel z okazji uczczenia 104 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Przypomniano historię czasów zaborów oraz odzyskania niepodległości w 1918 roku. Patriotyczny charakter uroczystości podkreśliły barwy narodowe, godło i hymn. Uczniowie przedstawili losy narodu polskiego: kolejne rozbiory, zrywy niepodległościowe, wybuch I wojny światowej i nadzieje Polaków na odzyskanie wolności, wreszcie powrót na mapę Europy jako niepodległy, suwerenny kraj.

11 listopada delegacja uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Glinach Małych wraz z pocztem sztandarowym miała przyjemność wzięcia udziału w gminnych obchodach Dnia Niepodległości w Borowej. Uroczystość rozpoczęto od mszy św. w kościele pw. św. Mikołaja Biskupa w Borowej. Następnie pochód przeniósł się pod pomnik poświęcony poległym w czasie bombardowania w 1944 r. mieszkańcom wsi Borowa, gdzie złożono kwiaty.